INŻYNIERIA

EKOLOGICZNA

ISSN 2081-139XInżynieria Ekologiczna Nr 19, 2007

Spis treści

Jan Siuta, Danuta,Garus, Wiesław Opęchowski
REKULTYWACJA TERENU SKŁADOWANIA ZAOLEJONEJ ZIEMI OKRZEMKOWEJ W BRZEGU, str. 7

Streszczenie >>
          Pełna wersja >>

Jan Siuta, Danuta Garus and Wiesław Opęchowski
RECLAMATION OF THE OILY DIATOMACEOUS EARTH STORAGE AREA AT BRZEG, str. 23

Streszczenie >>
          Pełna wersja >>

Jan Siuta
SYSTEM UPRAWY I KOMPOSTOWANIA ROŚLIN
NA SKŁADOWISKU ODPADÓW POSODOWYCH W JANIKOWIE
Z ZASTOSOWANIEM OSADÓW ŚCIEKOWYCH, str. 38

Streszczenie >>
          Pełna wersja >>

Jan Siuta
ODPADY W REKULTYWACJI GRUNTÓW, str. 59
Streszczenie >>
          Pełna wersja >>

Tadeusz Gołda
WYKORZYSTANIE SZLAMÓW POFLOTACYJNYCH RUDY
SIARKOWEJ DO REKULTYWACJI TERENÓW
POEKSPLOATACYJNYCH W GÓRNICTWIE
OTWORKOWYM SIARKI, str. 79
Streszczenie >>
          Pełna wersja >>

Anna Katarzyna Kaczyńska, Jacek Kiepurski
REKULTYWACJA TERENU WYLEWISKA ODPADÓW
Z ODWIERTÓW WYDOBYWCZYCH ROPY NAFTOWEJ, str. 89

Streszczenie >>
          Pełna wersja >>

Jan Siuta, Leszek Dusik, Waldemar Lis
KOMPOSTOWANIE OSADU ŚCIEKOWEGO W SIERPCU, str. 97
Streszczenie >>
          Pełna wersja >>

Jacek Kiepurski
BIODEGRADACJA TŁUSZCZÓW W ŚCIEKACH, ODPADACH
I GRUNCIE, str. 106

Streszczenie >>
          Pełna wersja >>

Zdzisław Małecki
KONCEPCJA REKULTYWACJI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO POKRZYWNICA K/KALISZA, str. 113
Streszczenie >>
          Pełna wersja >>