INŻYNIERIA

EKOLOGICZNA

ISSN 2081-139XInżynieria Ekologiczna Nr 20, 2008

Spis treści

Zdzisław Małecki
FUNKCJE ZBIORNIKA WODNEGO I STAWÓW PARKOWYCH W GOŁUCHOWIE, str. 7
Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Zdzisław Małecki, Zbigniew Staszewski
PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ZMIANY LOKALIZACJI ZAPORY DLA ZBIORNIKA WODNEGO „NĘDZERZEW” K/KALISZA, str. 16
Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Leszek Ziąbka
Kaliski gród Piastów na Zawodziu – dziedzictwo kulturowe Europy, str. 26
Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Alicja Antonowicz, Benedykt Roźmiarek
Edukacja w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołu-chowie, str. 34
Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Alojzy Wojtas, Małgorzata Dąbek, Grażyna Piotrowska
JAKOŚĆ WODY – OD UJĘCIA do WYLEWKI, str. 42
Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Janusz R. Mroczek, Joanna Kostecka
Rola Zalewu Rzeszowskiego w zrównoważonym rozwoju miasta, str. 50
Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Marcin Niemiec, Barbara Wiśniowska-Kielian
ZANIECZYSZCZENIE METALAMI CIĘŻKIMI WÓD SPŁYWA-JĄCYCH Z DRÓG POBRANYCH ZE ZBIORNIKÓW ODPA-ROWUJĄCYCH, str. 57
Streszczenie >>          Pełna wersja >>

DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ (PTIE) w latach 1990–2008, str. 65
Pełna wersja >>