INŻYNIERIA

EKOLOGICZNA

ISSN 2081-139XInżynieria Ekologiczna Nr 22, 2010

Spis treści

Jan Siuta, Bogusław Żukowski
OCHRONA I UŻYTKOWANIE POWIERZCHNI ZIEMI W PrAwie I PRAKTYCE OD ROKU 1945
, str. 7
Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Agnieszka Petryk, Dawid Bedla
OCENA ZAWARTOŚCI Pb, Zn, Cr, Fe W BULWACH ZIEMNIAKA ORAZ W GLEBIE NA TERENIE GMINY TRZEBINIA, str. 18

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Michał Kopeć, Krzysztof Gondek
EFEKTYWNOŚĆ WAPNOWANIA UŻYTKU ZIELONEGO W WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIU (CZARNY POTOK), str. 25

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Joanna Kostecka
EDUKACYJNE ZNACZENIE POJĘCIA „ŚWIADCZENIE EKOSYSTEMÓW” DLA OCHRONY AWIFAUNY MIAST, str. 34

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Monika Madej, Jan Siuta, Grażyna Wasiak
Zieleń Warszawy źródłem surowca do produkcji kompostu Część I. Charakterystyka zieleni warszawskiej oraz zasoby surowca kompostowego, str. 43

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Gabriel Borowski
Możliwości WYKORZYSTANIA odpadów z energetyki DO BUDOWY DRÓG, str. 52

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Janusz Ryszard Mroczek
GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORGANICZNYMI POCHODZĄCYMI Z PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W WYBRANYCH WSIACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
, str. 63
Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro
ROZWÓJ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH I AGROTURYSTYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM, str. 71

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Joanna Kostecka, Mariola Garczyńska, Paulina Machniak
WPŁYW WODY AKTYWNEJ BIOLOGICZNIE NA DŻDŻOWNICE (DENDROBAENA VENETA ROSA 1893) W OBECNOŚCI KSENOBIOTYKU DAR 25GR, str. 78

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Dawid Bedla, Agnieszka Petryk
FUNKCJONOWANIE WYROBISKOWYCH ZBIORNIKÓW WODY W PRZEGINI POD KRAKOWEM, str. 83

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Zbigniew Dąbek
EFEKTYWNOŚĆ NITROFITÓW W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW SZARYCH W OCZYSZCZALNI Z OSADNIKIEM SZYBOWYM, str. 
90
Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Anna Grala, Marcin Zieliński, Magda Dudek, Marcin Dębowski
EFEKTYWNOŚĆ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH W REAKTORZE BEZTLENOWYM O PRZEPŁYWIE PIONOWYM
,
str. 97
Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Magda Dudek, Marcin Zieliński, Anna Grala, Marcin Dębowski
CHARAKTERYSTYKA ZMIAN KONCENTRACJI BEZTLENOWEGO OSADU CZYNNEGO W REAKTORZE O PRZEPŁYWIE PIONOWYM
,
str. 106
Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Jan Siuta
DWADZIEŚCIA LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ (PTIE)
,
str. 114
Streszczenie >>          Pełna wersja >>