INŻYNIERIA

EKOLOGICZNA

ISSN 2081-139XInżynieria Ekologiczna Nr 28, 2012

Spis treści

Łukasz Augustyn, Janina Kaniuczak, Stanek-Tarkowska
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE I CHEMICZNE WÓD POWIERZCHNIOWYCH WISŁOKI PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA

Pełna wersja >>

Małgorzata Ciosmak
ZMIANY PARAMETRÓW WÓD KOPALNIANYCH LUBELSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO (LZW) PODCZAS INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI I ICH WPŁYW NA JAKOŚĆ WÓD RZEKI ŚWINKI
Pełna wersja >>

Dorota Kulikowska, Katarzyna Bernat, Bartosz Kowalski
WPŁYW STRATEGII NAPOWIETRZANIA W CYKLU PRACY SBR NA EFEKTYWNOŚĆ NITRITACJI-DENITRITACJI PODCZAS OCZYSZCZANIA ODCIEKÓW SKŁADOWISKOWYCH
Pełna wersja >>

Mariola Mendrycka, Magdalena Stawarz
ZASTOSOWANIE BIOPREPARATU WSPOMAGAJĄCEGO OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW GARBARSKICH OSADEM CZYNNYM
Pełna wersja >>

Beata Tomczuk, Dariusz Ochrymiuk
OCENA EFEKTYWNOŚCI GRUNTOWO-ROŚLINNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA PODSTAWIE WYNIKÓW ROCZNEGO PROJEKTU BADAWCZEGO
Pełna wersja >>

Katarzyna Środa, Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Henryk Otwinowski
TERMICZNE UNIESZKODLIWIANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Pełna wersja >>

PRZEMIANY SUBSTANCJI HUMUSOWYCH, AZOTU ORAZ FORM METALI CIĘŻKICH W OSADACH ŚCIEKOWYCH KOMPOSTOWANYCH W MIESZANINIE Z ODPADAMI LIGNOCELULOZOWYMI
Pełna wersja >>

Kazimierz Jankowski, Wiesław Czeluściński, Jolanta Jankowska, Jacek Sosnowski
WPŁYW ODPADU POPIECZARKOWEGO NA MASĘ KORZENIOWĄ MIESZANEK TRAWNIKOWYCH
Pełna wersja >>

Halina Marczak
ZNACZENIE BIOETANOLU W WYPEŁNIANIU OBOWIĄZKU STOSOWANIA PALIW ODNAWIALNYCH W TRANSPORCIE
Pełna wersja >>

Ilona Małuszyńska, Bartosz Bielecki, Andrzej Wiktorowicz, Marcin J. Małuszyński
RECYKLING MATERIAŁOWY I SUROWCOWY ODPADÓW SAMOCHODOWYCH
Pełna wersja >>

Agnieszka Jamróz, Agnieszka Generowicz
EDUKACJA EKOLOGICZNA W GOSPODAROWANIU ODPADAMI NA TERENIE GMINY I MIASTA SKAWINA
Pełna wersja >>

Joanna Kostecka, Barbara Mazur
CHOSEN ATTITUDES OF POLISH CONSUMERS DURING THE DECADE OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Pełna wersja >>

Krystyna Zarzecka, Marek Gugała
PLONOTWÓRCZE DZIAŁANIE UŻYŹNIACZA GLEBOWEGO UGMAX W UPRAWIE ZIEMNIAKA
Pełna wersja >>