INŻYNIERIA

EKOLOGICZNA

ISSN 2081-139XInżynieria Ekologiczna Nr 30, 2012

Spis treści

Wiesław Barabasz, Anna Pikulicka
OCHRONA BIOSFERY I BIORÓŻNORODNOŚCI

Pełna wersja >>

Katarzyna Bojarska, Zbigniew Bzowski, Andrzej Dawidowski
Zanieczyszczenia metalami gleb parków uzdrowisk jako element oceny ich funkcji rekreacyjnej
Pełna wersja >>

Zdzisław Chłopek, Tomasz Szczepański
Zastosowanie paliwa biogazowego w transporcie publicznym w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w strefach chronionych ekologicznie
Pełna wersja >>

Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Elżbieta Wołk-Musiał
Turystyka uzdrowiskowa w polsce i na świecie – perspektywy rozwoju SPA i Wellness w Polsce
Pełna wersja >>

Kamil Dybkowski, Jan Zawiślak
WODY ŻELAZISTE I ZWYKŁE NA TERENIE UZDROWISKA NAŁĘCZÓW
Pełna wersja >>

Małgorzata Falencka-Jabłońska
Walory przyrodnicze polskich lasów i ich uzdrowiskowo-turystyczne wykorzystanie
Pełna wersja >>

Magdalena Solan, Antoni Polonis
Zanieczyszczenia lasów śmieciami
Pełna wersja >>

Halina Marczak
Prawne i ekonomiczne uwarunkowania gospodarki odpadami medycznymi
Pełna wersja >>

Paweł A. Mazurek
ZAGROŻENIA ELEKTROMAGNETYCZNE REAKTORÓW GLIDARC
Pełna wersja >>

Janusz Miczyński, Monika Siwecka
ZMIANY KLIMATYCZNE W SANDOMIERZU W LATACH 1971–2006
Pełna wersja >>

Anna Pawlikowska-Piechotka
Ekologiczno-gospodarcza optymalizacja struktur przestrzennych użytkowania ziemi warunkuje zrównoważony rozwój
Pełna wersja >>

Jan Siuta
FITOMELIORACJA ŚRODOWISKA I KRAJOBRAZU NIEZBĘDNIKIEM CYWILIZACJI
Pełna wersja >>

Magdalena Solan
RAMY PRAWNE ORAZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI UZDROWISK W ŚWIETLE USTAWY UZDROWISKOWEJ
Pełna wersja >>

Sylwia Szostak-Młynarska
Rozwiązania proekologiczne determinujące rozwój funkcji rekreacyjnych uzdrowisk województwa dolnośląskiego
Pełna wersja >>

Zdzisław Chłopek, Tomasz Szczepański
Ocena zagrożenia środowiska cząstkami stałymi ze źródeł cywilizacyjnych
Pełna wersja >>

Paweł A. Mazurek, Andrzej Wac-Włodarczyk, Katarzyna Przytuła, Piotr A. Wójtowicz, Jarosław Staszek, Tomasz Ścirka, Grzegorz Masłowski
WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO MIASTA LUBLIN I UZDROWISKA NAŁĘCZÓW
Pełna wersja >>

Krzysztof Zaręba
Zrównoważony rozwój warunkiem zabezpieczenia funkcji rekreacyjnych uzdrowisk
Pełna wersja >>

Andrzej Wac-Włodarczyk, Andrzej Kaczor
Lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej w środowisku człowieka
Pełna wersja >>

Kazimierz H. Dyguś, Monika Madej
ROŚLINNOŚĆ WIELOWARIANTOWEGO DOŚWIADCZENIA MODELOWEGO NA ZŁOŻU ODPADÓW PALENISKOWYCH ENERGETYKI WĘGLOWEJ
Pełna wersja >>

Anna Jama, Władysław Nowak
INFLUENCE OF SLUDGE ON THE CONTENT OF MAGNESIUM AND POTASIUM IN SOIL UNDER WILLOW CULTIVATION
Pełna wersja >>

Kazimierz Jankowski, Jacek Sosnowski, Jolanta Jankowska, Renata Kowalczyk
ZADARNIENIE MURAW TRAWNIKOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI UMIESZCZENIA HYDROŻELU W PODŁOŻU ORAZ RODZAJU OKRYWY GLEBOWEJ
Pełna wersja >>

Teresa Noga, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Ewa Irlik, Kamil Soliwoda, Łukasz Peszek
NOWE STANOWISKA DIDYMOSPHENIA GEMINATA W ROPIE I BIAŁEJ TARNOWSKIEJ (POLSKA POŁUDNIOWA)
Pełna wersja >>

Małgorzata Raczyńska, Anna Grzeszczyk-Kowalska, Mariusz Raczyński
Zastosowanie metody River Habitat Survey do waloryzacji hydromorfologicznej cieku Osówka (Pomorze Zachodnie)
Pełna wersja >>

Ewa Rauba
ELIMINACJA SUBSYDIOWANIA SKROŚNEGO W USŁUGACH WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
Pełna wersja >>

Jadwiga Stanek-Tarkowska, Teresa Noga
DIVERSITY OF DIATOMS (BACILLARIOPHYCEAE) IN THE SOIL UNDER TRADITIONAL TILLAGE AND REDUCED TILLAGE
Pełna wersja >>