INŻYNIERIA

EKOLOGICZNA

ISSN 2081-139XInżynieria Ekologiczna Nr 31, 2012

Spis treści

Aneta Afelt
TRANSPORT RUMOWISKA WLECZONEGO ZE ZLEWNI ŹRÓDLISKOWEJ (PRZYKŁAD ŹRÓDLISK ŁYNY)
Pełna wersja >>

Jerzy Dziejowski, Ewa Ropelewska
ZMIANY AKTYWNOŚCI METABOLICZNEJ GLEBY WYWOŁANE OBECNOŚCIĄ DŻDŻOWNIC GATUNKU LUMBRICUS TERRESTRIS L. – TEST MIKROKALORYMETRYCZNY
Pełna wersja >>

Bożena Grabińska, Sławomir Szymczyk
PRZYRODNICZE I ANTROPOGENICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU KORYTA NARWI (WIELKIE ZAKOLE PONIŻEJ RÓŻANA)
Pełna wersja >>

Elżbieta Halina Grygorczuk-Petersons, Józefa Wiater
WPŁYW SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH
Pełna wersja >>

Łukasz Jurczyk
WPŁYW ODCIEKÓW ZE SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOZODRZY NA WZROST PIEPRZYCY SIEWNEJ LEPIDIUM SATIVUM (L.)
Pełna wersja >>

Aleksander Kalinowski, Katarzyna Glińska-Lewczuk, Paweł Burandt, Żaneta Banaszek
WPŁYW ZJAWISK LODOWYCH NA EROZJĘ BRZEGÓW KORYTA RZECZNEGO NA PRZYKŁADZIE RZEKI ŁYNY
Pełna wersja >>

Justyna Koc-Jurczyk
EFEKTYWNOŚĆ OCZYSZCZANIA KONCENTRATU ODCIEKÓW PO ODWRÓCONEJ OSMOZIE ODCZYNNIKIEM FENTONA
Pełna wersja >>

Krystian Obolewski, Paweł Burandt, Katarzyna Glińska-Lewczuk
ESTUARIUM RZEKI WIEPRZY JAKO SIEDLISKO BEZKRĘGOWCÓW DENNYCH
Pełna wersja >>

Małgorzata Raczyńska, Sylwia Machula, Mariusz Raczyński
MATERIA ORGANICZNA JAKO WAŻNY ELEMENT STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA MAŁYCH CIEKÓW NA PRZYKŁADZIE POTOKU OSÓWKA
Pełna wersja >>

Marcin Sidoruk
WPŁYW CHOWU PSTRĄGA W STAWACH ZIEMNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Pełna wersja >>

Jacek Sosnowski, Kazimierz Jankowski, Grażyna Anna Ciepiela, Beata Wiśniewska-Kadżajan, Janusz Deska
WPŁYW BIOSTYMULATORA I ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA AZOTEM NA STOSUNKI ILOŚCIOWE MIKROFLORY GLEBOWEJ
Pełna wersja >>

Marek Tarnawski
STAN ZANIECZYSZCZENIA METALAMI CIĘŻKIMI OSADÓW DENNYCH ZBIORNIKA W ZESŁAWICACH
Pełna wersja >>

Zofia Tomaszewska
INTEGROWANA PRODUKCJA OWOCÓW JABŁONI W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZASTOSOWANEGO NAWOŻENIA
Pełna wersja >>

Maria Wons, Sławomir Szymczyk, Katarzyna Glińska-Lewczuk
EKOLOGICZNE PODEJŚCIE DO MONITOROWANIA TWARDOŚCI WÓD PODZIEMNYCH
Pełna wersja >>

Stanisław Wróbel
SKUTECZNOŚĆ SORBENTÓW ORGANICZNYCH W DETOKSYKACJI GLEBY ZANIECZYSZCZONEJ
Pełna wersja >>