INŻYNIERIA

EKOLOGICZNA

ISSN 2081-139XInżynieria Ekologiczna Nr 32, 2013

Spis treści

Andrzej Brudniak, Marcin Dębowski, Marcin Zieliński
OCZYSZCZANIE I WZBOGACANIE BIOGAZU W ZAWIESINIE POPIOŁOWO-WODNEJ
Pełna wersja >>

Malwina Cykowska, Małgorzata Bebek, Krzysztof Mitko, Agnieszka Rodak
ZASTOSOWANIE WSTRZYKOWEJ ANALIZY PRZEPŁYWOWEJ Z DYFUZJĄ GAZOWĄ I DETEKCJĄ SPEKTROFOTOMETRYCZNĄ DO MONITOROWANIA ZAWARTOŚCI SIARCZKÓW ROZPUSZCZALNYCH W WODACH I ŚCIEKACH
Pełna wersja >>

Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, Magda Dudek, Anna Grala
WPŁYW OBCIĄŻENIA OSADU BEZTLENOWEGO ŁADUNKIEM SUBSTANCJI ORGANICZNYCH ZAWARTYCH W SERWATCE NA KINETYKĘ PRZEMIAN FERMENTACYJNYCH
Pełna wersja >>

Mariusz Dudziak, Klaudiusz Grübel, Mariusz Kuglarz
SEKWENCYJNE OCZYSZCZANIE WODY ZAWIERAJĄCEJ MYKOESTROGENY W PROCESACH FOTOKATALIZA I NANOFILTRACJA
Pełna wersja >>

Klaudiusz Grűbel, Ewelina Chrobak, Agnieszka Rusin, Alicja Machnicka
ELIMINACJA CLOSTRIDIUM PERFRINGENS PODCZAS KONDYCJONOWANIA OSADU CZYNNEGO NADMIERNEGO
Pełna wersja >>

Marek Helis, Adam Górecki
PROJEKTOWANIE ZMIAN UŻYTKOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM POTENCJALNEJ EROZJI WODNEJ GLEB I RETENCJI KRAJOBRAZU NA PRZYKŁADZIE MIKROZLEWNI GÓRSKIEJ
Pełna wersja >>

Danuta Hilse, Jan Kapała, Czesław Olczak
EKONOMICZNY MODEL I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ POWIETRZA NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADU KOKSOWNICZEGO
Pełna wersja >>

Ewa Jachniak, Andrzej Jaguś
OBNIŻANIE TROFII WÓD W SYSTEMACH KASKADOWYCH, NA PRZYKŁADZIE KASKADY SOŁY (POŁUDNIOWA POLSKA)
Pełna wersja >>

Irena Kania-Surowiec
ZŁOŻA BIOLOGICZNE W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW Z RECYKLINGU TWORZYW SZTUCZNYCH
Pełna wersja >>

Henryk Kasza
STOPIEŃ ZAKWASZENIA WÓD OPADOWYCH W REJONIE BIELSKA-BIAŁEJ
Pełna wersja >>

Renata Kędzior, Tomasz Skalski
WYKORZYSTANIE BIEGACZOWATYCH JAKO BIOWSKAŹNIKÓW DO OCENY STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO KORYT I BRZEGÓW RZEK GÓRSKICH O RÓŻNYM STOPNIU PRZEKSZTAŁCENIA
Pełna wersja >>

Beata Kostka, Malwina Cykowska, Małgorzata Bebek, Krzysztof Mitko
ZASTOSOWANIE CHROMATOGRAFII JONOWEJ WSPOMAGANEJ EKSTRAKCJĄ DO FAZY STAŁEJ DO OZNACZANIA FLUORKÓW W WODACH O PODWYŻSZONEJ MINERALIZACJI
Pełna wersja >>

Marek Krywult, Dominika Bielec
MEASUREMENT OF NITRATE REDUCTASE ACTIVITY IN A FIELD CONDITIONS – METHODOLOGY
Pełna wersja >>

Marek Madzia, Ewa Suchanek, Beniamin Więzik
OCENA ZMIENNOŚCI ODPŁYWU W MAŁYCH ZLEWNIACH GÓRSKICH
Pełna wersja >>

Bożena Mrowiec
WPŁYW OBECNOŚCI WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (BTX) W ŚCIEKACH KOMUNALNYCH NA PROCES BIOLOGICZNEJ DEFOSFATACJI
Pełna wersja >>

Lucyna Przywara
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW TŁUSZCZOWYCH Z ZASTOSOWANIEM PROCESU KOAGULACJI
Pełna wersja >>

Mariola Rajca
WPŁYW ŻYWICY MIEX® NA EFEKTYWNOŚĆ OCZYSZCZANIA WODY W HYBRYDOWYM REAKTORZE MEMBRANOWYM
Pełna wersja >>

Monika Staniaszek-Kik, Jan Żarnowiec
INWAZYJNE ANTROPOFITY NA MURSZEJĄCYM DREWNIE I WYKROCISKACH W LASACH KARKONOSZY
Pełna wersja >>

Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska, Agnieszka Rajmund, Joanna Godzwon
ZUŻYCIE WODY W WYBRANYCH BRANŻACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Pełna wersja >>

Aleksandra Strugała-Wilczek, Małgorzata Bebek, Agnieszka Rodak
OCENA PRZYDATNOŚCI CIĄGŁEJ ANALIZY PRZEPŁYWOWEJ DO BADANIA ANIONOWYCH I NIEJONOWYCH SUBSTANCJI POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH W PRÓBKACH WÓD I ŚCIEKÓW
Pełna wersja >>

Maria Strzelczyk
ODPROWADZANIE SKŁADNIKÓW BIOGENNYCH (N, P) W PLONIE BIOMASY ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO (SIDA HERMAPHRODITA RUSBY) NAWADNIA- NEGO ŚCIEKAMI WIEJSKIMI
Pełna wersja >>