INŻYNIERIA

EKOLOGICZNA

ISSN 2081-139XInżynieria Ekologiczna Nr 35, 2013

Spis treści

Jan Siuta, Kazimierz H. Dyguś
PLONY I CHEMIZM ROŚLIN WIELOWARIANTOWEGO DOŚWIADCZENIA NA MODELOWYM ZŁOŻU ODPADÓW PALENISKOWYCH ENERGETYKI WĘGLOWEJ
Pełna wersja >>

Sylwia Machula, Małgorzata Raczyńska, Juliusz Chojnacki, Jacek Kubiak, Anna Grzeszczyk-Kowalska
UWARUNKOWANIA EKOLOGICZNE MEZOZOOPLANKTONU W WODACH ZATOKI POMORSKIEJ
Pełna wersja >>

Małgorzata Raczyńska, Sylwia Machula, Anna Grzeszczyk-Kowalska
Stan ekologiczny rzeki Stepnicy (Pomorze Zachodnie)

Pełna wersja >>

Beata Rosińska, Juliusz C. Chojnacki, Karolina Klej, Monika Kowalewska, Joanna Polońska
Struktury ekologiczne zespołu makrofaulingu wschodniego wybrzeża Zatoki Pomorskiej (Południowy Bałtyk) w 2008 roku na podłożach antropogenicznych
Pełna wersja >>

Katarzyna Stepanowska, Marcin Biernaczyk, Konrad Wrzecionkowski, Zbigniew Neja
Inwazja babki byczej Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) – ekozagrożenie czy wzbogacenie środowiska?
Pełna wersja >>

Tadeusz Zamkowski, Małgorzata Raczyńska, Anna Grzeszczyk-Kowalska, Sylwia Machula, Paweł Śliwa
Zmiany w populacji Theodoxus fluviatilis z rzeki Tywa (Pomorze Zachodnie) na tle warunków środowiska abiotycznego
Pełna wersja >>

Damian Spieczyński, Małgorzata Raczyńska, Anna Grzeszczyk-Kowalska, Mariusz Raczyński, Małgorzata Zimnicka-Pluskota
Zastosowanie metody River Habitat Survey do oceny jakości rzeki Wardynka (Polska Północno-Zachodnia)
Pełna wersja >>

Jacek Kubiak, Sylwia Machula, Katarzyna Stepanowska, Marcin Biernaczyk
Wpływ zawartości glinu na biocenozę wód jezior zlewniach słabo zurbanizowanych
Pełna wersja >>

Zdzisław Jan Małecki, Izabela Małecka
FUNKCJE STAWÓW PARKOWYCH W RUSSOWIE K/KALISZA
Pełna wersja >>

Mirosław Wiatkowski
WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI WODY MAŁEGO ZBIORNIKA MICHALICE NA WIDAWIE
Pełna wersja >>

Izabella Pisarek
ZróżnicowaniE pokrywy glebowej Opolszczyzny
Pełna wersja >>

Izabela Małecka, Zdzisław Jan Małecki, Marek Moga
WPŁYW NA ŚRODOWISKO WADLIWIE WYKONANYCH I EKSPLOATOWANYCH UKŁADÓW WENTYLACJI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
Pełna wersja >>