INŻYNIERIA

EKOLOGICZNA

ISSN 2081-139XInżynieria Ekologiczna Nr 37, 2014

Spis treści

Beata Bień, Jurand D. Bień
ZASTOSOWANIE NIEORGANICZNYCH KOAGULANTÓW I POLIELEKTROLITÓW DO PREPAROWANYCH NADŹWIĘKAWIANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Pełna wersja >>

Małgorzata Koncewicz-Baran, Krzysztof Gondek, Jerzy Korol
WPŁYW STOSOWANIA OSADU ŚCIEKOWEGO PRZEKSZTAŁCONEGO BIOLOGICZNIE I TERMICZNIE NA ZAWARTOŚĆ MANGANU W ROŚLINACH I W GLEBIE 
Pełna wersja >>

Maciej Thomas, Barbara Białecka, Dariusz Zdebik
ŹRÓDŁA JONÓW MIEDZI I WYBRANE SPOSOBY ICH USUWANIA ZE ŚCIEKÓW POCHODZĄCYCH Z PRODUKCJI PŁYTEK DRUKOWANYCH
Pełna wersja >>

Halina Chomutowska, Tomasz Kryjan
FIZYKOCHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH ŹRÓDLISK PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ
Pełna wersja >>

Karolina Jezierska, Wojciech Podraza, Hanna Domek, Joanna Szwed
METODA OCENY SKUTECZNOŚCI OCZYSZCZANIA WODY W DZBANKOWYCH FILTRACH DOMOWYCH
Pełna wersja >>

Joanna Cupak, Monika Hałupka, Piotr Gruszka
PORASTANIE KADŁUBÓW MAŁYCH STATKÓW JAKO SPOSÓB ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ MAKROZOOBENTOSU
Pełna wersja >>

Ireneusz Cymes, Daniel Szejba, Sławomir Szymczyk, Ilona Świtajska, Ewelina Olba-Zięty
WPŁYW ZMIANY UŻYTKOWANIA GRUNTU NA JAKOŚĆ WÓD OBSZARU ZDRENOWANEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Pełna wersja >>

Tomasz Czech, Agnieszka Baran, Jerzy Wieczorek
ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W GLEBACH I ROŚLINACH Z TERENU GMINY BORZĘCIN (WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE)
Pełna wersja >>

Mateusz Kaczmarski, Mirosław Kasperczyk
ZAWARTOŚĆ AZOTU (N-NO3) W WODZIE LIZYMETRYCZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD OKRYWY ROŚLINNEJ GLEBY
Pełna wersja >>

Ewa Kucharczak-Moryl, Andrzej Moryl, Romuald Żmuda
WPŁYW ŚRODOWISKA NA ZAWARTOŚĆ ARSENU W GLEBACH UPRAWNYCH REJONU ZGORZELECKO-BOGATYŃSKIEGO
Pełna wersja >>

Beata Kuziemska, Stanisław Kalembasa, Dorota Kalembasa
WPŁYW WAPNOWANIA I MATERII ORGANICZNEJ NA AKTYWNOŚĆ FOSFATAZ W GLEBIE ZANIECZYSZCZONEJ NIKLEM
Pełna wersja >>

Jacek Czekała
ZMIANY ILOŚCIOWE ŻELAZA, MANGANU, CYNKU I MIEDZI W KORZE SOSNOWEJ KOMPOSTOWANEJ Z MASĄ ROŚLINNĄ I EFEKTYWNYMI MIKROORGANIZMAMI
Pełna wersja >>
 

Michał Kopeć, Krzysztof Gondek, Kalina Orłowska, Zdzisław Kulpa
WYKORZYSTANIE ODPADÓW Z UBOJNI DROBIU DO PRODUKCJI KOMPOSTU
Pełna wersja >>

Michał Mandziuk, Jan Kazak, Szymon Szewrański
OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH A ROZWÓJ PRZESTRZENNY STREFY PODMIEJSKIEJ – PRZYKŁAD GMINY DŁUGOŁĘKA
Pełna wersja >>

Gabriela Rutkowska, Damian Wojnowski
ANALIZA WARIANTÓW TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO W KONTEKŚCIE OPTYMALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA ENERGETYCZNEGO
Pełna wersja >>